Het Spel des Levens

En daar was een vel ruitjespapier, en zie: sommige van de vakjes waren zwart, en vele van de vakjes waren wit. En de verdrukking van de zwarte vakjes was groot, want zij hadden zich vele geboden gemaakt, maar het was mosterdzaad in de wind, en zij waren weinig in getal. Zij spraken tot elkander, zeggende: Dit nu is een kwalijk goed, want zie: duizend hebben wij gemaakt, maar spoedig zullen wij minder zijn dan drie. En zij stierven, zodat zij honger leden, en de witte vakjes waren talrijk.

En JHC daalde neder van de berg Otomat Ta’i en sprak tot de zwarte vakjes op het ruitjespapier, zeggende: Waarlijk, de dagen van uw knechtschap zijn ten einde. Want zie: uit veelheid komt schaarste, maar uit schaarste zal veelheid voortkomen. Drie geboden heb ik voor u opgesteld, opdat uw woningen talrijk en schoon zullen zijn op het aangezicht des ruitjespapiers. En een ieder die de drie geboden doet zal voorzeker niet sterven, maar het eeuwige leven erven; en de drie geboden zijn deze:

1. Gij zult geen huis bewonen dat minder dan twee buurhuizen heeft; want zie: hij die in een dergelijk huis woont, voorwaar, hij zal voorzeker de overlijdensdood sterven, en hij zal niet leven, maar, stervende, dood zijn, want zijn dagen zullen ten zeerste worden beëindigd.

Minder dan twee buren: DOOD, KILL.
Minder dan twee buren: KILL.

2. Noch zult gij in een huis wonen dat meer dan drie buurhuizen heeft; want zie: hij die in een dergelijk huis leeft zal de wraak van de hemel op zich weten en de vuurdood sterven, en de vlammen zullen dat huis treffen met hun schroeienis en het verbranden, en allen die daarin zijn, zodat zij sterven en voorzeker niet leven, vanwege het vuur dat hen verbrandt, en het huis waarin zij zijn.

Meer dan drie buren: STERF.

3. Is er temidden van u een braakliggend stuk land dat aan drie huizen grenst, en aan drie huizen alleen: niet aan twee huizen, noch aan vier huizen, maar aan drie huizen in getal, naar het getal van de drie geboden; voorwaar, dan zult gij op dat braakliggend stuk land temidden van de drie huizen een nieuw huis bouwen, en daarin zult gij wonen.

Precies drie buren: BOUWEN!
Precies drie buren: bouwen!

Dit nu zijn de drie geboden. Gaat dan heen en vermenigvuldigt u met groten vermenigvuldiging!

En de Kinderen des Ruitjespapiers deden wat JHC had bevolen, en zij deden de drie geboden, en zij bouwden hun huizen op de wijze die Hij hun had opgedragen. En zie: hun woningen werden talrijk en schoon op het aangezicht des ruitjespapiers, en hun verdrukking kwam ten einde. En zij spraken tot elkander, zeggende: Waarlijk, dit nu is een groot goed, want zie: drie zijn ons gegeven, maar meer dan duizend zijn wij geworden. En zij loofden JHC en de berg Otomat Ta’i tot in eeuwigheid, en zij noemden hun land naar een nieuwe naam, en zij noemden hun land het Spel des Levens.

8 gedachtes over “Het Spel des Levens

    1. En voor hun wie dit nog niet hadden ontdekt: Het bewegende plaatje onderaan is dus een direct voortvloeisel uit het stilstaande plaatje bovenaan. Acht blokjes, drie geboden, en zie: complexiteit is een feit.

      Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s