Cursief Braille

Braille met lijnen om makkelijker met pen te schrijven zodat de ziende mens er ook wat aan heeft.

cursief-braille

In echt Braille zijn de ruimtes tussen letters essentieel voor hun betekenis, in cursief niet direct, dus alles mag wat compacter tegen elkaar aan geschoven. Voorbeeldtekstje:

Brandend Zand.png

Pogingen zijn gaande om de boel mooier te krijgen middels Koreaanse vormen, maar dat vlot nog niet erg:

bril                dring