Boom 3D

Vader 75!

Boom 3D is een driedimensionale doorontwikkeling van Haaks Boom. Elke letter bestaat uit een ‘stam’ en een stel ‘takken’ die in hoeken van 90 graden ten opzichte van elkaar worden gerangschikt.

Hier staat bijvoorbeeld ‘Vondelpark’:

Vondelpark

En hier staat tweemaal  ‘hoe’:

Het alfabet

Het alfabet is als volgt:

Hoe te schrijven

Stam en takken

Elke letter vormt een mini-boompje, dat bestaat uit een ‘stam’ en een aantal ‘takken’ variërend van één tot vijf. De stam is het onderste stokje (hieronder weergegeven in bruin), de overige stokjes zijn de takken (groen):

De takken worden geïdentificeerd met de nummers 1 t/m 5. Zoals men echter in het alfabet kan zien heeft geen enkele letter ze allevijf: de X heeft bijvoorbeeld alleen takken 1, 2, 3 en 4; de S heeft 2 en 5, en de N alleen 3. De stam hebben ze allemaal; het is het aantal en de configuratie van de takken dat de letters van elkaar onderscheidt.

Koppeling

Om woorden te schrijven worden de boompjes met hun stam gekoppeld aan de takken van andere boompjes. Dit gebeurt op dezelfde manier als bij (Haaks) Boom: de beschikbare takken van een boompje worden één voor één ‘gevuld’, waarna de takken van het volgende boompje aan de beurt zijn. De volgorde van koppeling volgt de nummers van de aanwezige takken, te beginnen bij het laagste nummer en te eindigen bij het hoogste. Bij de Y bijvoorbeeld is de koppelvolgorde 1, 2, 5; bij de I is dat 2, 4. Een letter die maar één tak heeft (zoals de E en de A) heeft dus ook maar één beschikbare koppelpositie voor een ander boompje.

Rotatie

Net als bij Haaks Boom moeten de boompjes bij het koppelen over hoeken van 90° worden geroteerd, zodanig dat hun stam aansluit aan de takken waaraan ze gekoppeld worden. Bij Boom 3D hebben we echter een extra dimensie die de boel wat ingewikkelder maakt, omdat de as moet worden gedefiniëerd waarover die rotatie plaatsvindt: De rotatieas is de as haaks op het vlak stam-koppeltak.

Zodra ik een leuke bui krijg zal ik dit illustreren met illustraties.

Vorm en lengte van de takken

Net als bij (Haaks) Boom maakt het niet uit hoe lang de takken zijn of uit welk materiaal ze zijn opgetrokken: alleen hun plaats en richting zijn van belang, voor de rest is de schrijver vrij in zijn keuzes. Oh, en takken mogen elkaar niet snijden, anders is de chaos niet meer te overzien.

Kijkrichting

Een tekortkoming van Boom 3D is dat je moet weten vanuit welke richting je de bouwsels moet bekijken om ze te kunnen ontcijferen. Als je bijvoorbeeld de letter A vanuit een andere hoek bekijkt is hij niet te onderscheiden van de E, de N of de T. De kijkrichting moet dus vantevoren worden afgesproken. Een manier om dit te vergemakkelijken is de de boom op een ‘voetstuk’ te plaatsen dat op een vantevoren afgesproken manier de takrichtingen definiëert. Een andere methode is om gebruik te maken van de windrichtingen, door bijvoorbeeld te zeggen: takrichting zus komt overeen met het noorden. Deze methode werkt uiteraard alleen in de echte wereld, of in computersimulaties die aan windrichtingen doen. Zoals:

Minecraft

Mocht u toevallig bekend zijn met het spel Minecraft, dan kunt u daarbinnen zeer eenvoudig HB3D-structuren nabouwen. Omdat het spel een op- en ondergaande zon heeft kan men de windrichtingen bepalen en daar de kijkrichting op baseren. Ik heb gekozen voor: noord = takrichting 3. Aldus het woord ‘interessant’:

En hier mijn favoriete Oudnederlandse gedichtje: