Categorie: Eigen baksels

Links / rechts

Ik ben links. Dat wil zeggen: ik schrijf links. Maar knippen doe ik rechts, en met dartpijltjes gooien ook. Uit een glas drinken en telefoneren doe ik echter weer met links; poolen en jeudeboulen weer met rechts. Dus wat ben ik nou?

Met het oog op die vraag heb ik jaren geleden eens de volgende lijst opgesteld van activiteiten die ik links respectievelijk rechts doe:

Links: Rechts:
schrijven knippen
telefoneren gooien
pinnen schoppen
met de fiets aan de hand lopen roffelen
toiletbezoek e.a. éénhandig klappen
met stokjes eten met mes en vork eten
boogschieten zwaardvechten
armen over elkaar vingers in elkaar
geld in / uit portemonnee doen slaan, hakken, snijden e.d.
lucifers afstrijken muizen
het ‘duivelsteken’ maken het ‘Startrek-teken’ maken
aansteker hanteren oogdominantie
dingen aangeven / -nemen
één wenkbrauw optrekken
tandenpoetsen & scheren
stofzuigen en bezemen
flessen en blikjes openen
drank inschenken
drinken
bladzijden omslaan

Mijn voorkeur blijkt dus inderdaad naar het linkse te neigen, maar er zijn vast nog meer activiteiten te bedenken, die ik dan zomaar weer met rechts zou kunnen doen. Dorsen, ofzo.

Heeft u dit nou ook, een dergelijke ambidexteriteit? Zo ja, wat doet u met links en wat doet u met rechts?

De Schoendragers

Ende ik was in het land van de Schoendragers ende ik was daar in een woon waar velen van hen gingen. Daar in weetzucht ook ik nu trad, ende daar was licht in, schoon de nacht reeds was gestegen.

De Schoenlieden daar zij deden nu aldus, dat zij gingen in een schare, een zamel in de gangen van de woon; ende alle kregen zij een teken, te tonen dat zij verder mochten gaan, dat is de woon dieper in. En ook ik deed lijkwijs om niet mij te doen bemerken ende ik kreeg evenzo een teken, ende ging dieper met de lieden in de woon.

Daar nu was een machtige woon, temidden van de woon, die was lijk Baalazal in Urië met zijn torens van polijst zo rijzig. En die woon werd van verhulde maak gelicht, schoon ik tastte dat het was van balle haarden die zwoven uit het dak neer. Ende daar was zitten, vele zitten in de hele leegte, waar de Schoenlieden zich vestigden, zich zaten lijk ook ik.

Stondig nu doofde de lichting neer en daar was duist, duist en grote donk zodat ik schrikte. Ende klaps was daar een bundel uit de muur die te rugge was, een bundel die scheen en het was flits. Er flakkerde en schijnde en het maakte vormen ende kleur, bewegend ende spreek, zeer luide. Geen iemand was daar vrees, doch zetelde om mij heen en alle lieden waren in de donkernis wijl de bundel lichtte zeer.

Dat nu duurde lange stond en er was licht dat maakte schouwsel, lijk mensen doende ende spreek, ook spreek; het was algorig. Veelmalig ik bangde zeer en poogde mij te hullen, doch het was ook trekkig daarnaar te schouwen ende ik wist niet wat. Er was bergen ende zee en vele vreemde ding dat ging en kwam en brandde, er was blij en hatig ende droef.

Toen plots de hoor en schouw ontbonden en weder daar de duist. Ende de haarden nu werden heller totdat er was weer licht, maar niet uit de lijke muur die de bundel maakte, neen van de ballen uit het dak neer, wijl de bundel niet meer was. De lieden hieven zich ende gingen, tezamel in de ere schare; er liep weerom de woon uit en zaaide in de nacht.

Ende ik nu deed gelijk en was van velerlei vervuld. Dat er zo nog mere dagen zouden zijn mij warde danig, ende er was geen weet die zeide mij het heugde of verdroot; doch ene zaak ik kende klaar: de Schoendragers zijn zot.

Woordgenerator: een dobbelspel

[Update 23-7-2015: per anneu hodieu een elektronische versie!]

[Update 23-1-2022: en nu zelfs een app!]

woorddobbel

Zoals u weet staat het Nederlands bepaalde klankcombinaties wel toe en andere niet. Dit is waarom u meteen ziet dat kroei een Nederlands woord is en mkuew niet, ook al heb ik die woorden hier ter plekke verzonnen.

Maar waarom bestaat het woord kroei dan niet, terwijl het volgens de Nederlandse klankwetten wel is toegestaan? En hoe zit het met snoord? En raknuif? Tripochel? Wat een goudmijn aan mogelijkheden wordt hier veronachtzaamd! Vind je het gek dat je crisis krijgt. Hoog tijd dat ik hier een vinding uit mijn oude doos voor u opdis.

Woordgenerator: een dobbelspel dat kant en klare woorden produceert naar Nederlands model. Opgelet, het komt uit een tijd waarin mensen nog woorden als ‘megabyte’ en ‘aandachtsspanne’ gebruikten, dus u moet er een paar dingetjes voor doen. Ten eerste: open, of beter nog, print dit bestand (pdf). Ten tweede: regel een dobbelsteen (of electronisch equivalent daarvan); als u helemaal ongegeneerd los wilt gaan regelt u er drie.

Heeft u dat? Dan kunt u aan de slag met woorden genereren!

Het proces behelst vier stappen, waarbij u telkens met dobbelstenen gooit, de gegooide ogencombinatie in de desbetreffende tabel in het pdf-bestand opzoekt en de bijbehorende actie onderneemt.

Stap 1: het bepalen van het aantal lettergrepen

Voor Stap 1 wenden wij ons tot Schema 1; hiervoor is slechts één dobbelsteen nodig. Het resultaat van uw worp bepaalt hoeveel lettergrepen het te genereren woord zal krijgen. Heeft u bijvoorbeeld een 5 gegooid, dan kunt u uit Schema 1 opmaken dat het uiteindelijke woord uit twee lettergrepen zal bestaan.

De volgende drie stappen worden voor elk van die lettergrepen herhaald.

Stap 2: het genereren van de beginklank

Nu wordt voor de onderhavige lettergreep de beginklank bepaald, dat wil zeggen een medeklinker of combinatie daarvan. Hiervoor gebruikt u Tabel 2. Gooit u bijvoorbeeld een 2, een 3 en een 6, dan kijkt u bij 236 en ziet u dat de beginklank p- wordt. Ook is het mogelijk dat het woord geen beginmedeklinker(s) krijgt: dat is waar de streepjes voor staan bij combinaties 526 t/m 666.

Stap 3: het genereren van de middenklank

Tabel 3 bepaalt vervolgens de middenklank van de lettergreep in kwestie, oftewel een klinker(combinatie). Hiervoor zijn maar twee dobbelstenen nodig. U gooit een 3 en een 1? Dan is uw middenklank -aa-.

PS. Na de middenklanken aai, ooi, oei, eeuw, ieuw en uw (61 t/m 66) staat het Nederlands vrijwel geen eindmedeklinkers meer toe, dus zelf hanteer ik de regel dat na één van die klanken Stap 4 achterwege blijft.

Stap 4: het genereren van de eindklank

Voor de eindklank tenslotte zijn weer drie dobbelstenen nodig en wendt u zich tot Tabel 4. Net als bij de beginklank in Stap 2 kan ook de eindklank leeg zijn (de streepjes bij 461 t/m 666). Maar u gooit een 4, een 3 en een 5, zodat deze lettergreep zal eindigen op -rft. Paarft, heeft u nu dus.

Zoals daarnet gemeld worden stappen 2 t/m 4 voor alle lettergrepen herhaald, en aangezien we in ons onderhavige voorbeeld een woord van twee lettergrepen hebben moet er ook voor die tweede lettergreep een begin-, midden- en eindklank worden gegenereerd. Dus, u gooit achtereenvolgens 563, 41 en 222. En ziedaar; gefeliciteerd, u heeft zojuist het woord paarftoor het leven geschonken!

Dikke pret toch? Het systeem is natuurlijk verre van perfect en levert geregeld spuuglelijke woorden op (zoals paarftoor), maar het moet afdoende zijn voor een middag lol. Als ik weer eens tijd heb ga ik verder met het bouwen aan een electronische versie die de werkelijkheid beter benadert. In de tussentijd zie ik uw dobbelresultaten graag tegemoet!

Wirwar

Okee, deze moet u kunnen. Dit is gewoon ordentelijk Wirwar. Absent Martian (Wie is dat toch? vraagt u zich af. Nou vooruit: hij heet eigenlijk Bent Samaritan) stuurt mij zijn commentaar op mijn blog:Wirwar

En dan kan ik natuurlijk niet nalaten daarop het volgende te antwoorden:Wirwar