Maand: maart 2015

Bezoek uit Spokanië

Rolandt Tweehuysen

Dat uw Drabstra niet de enige met een afwijking in omloop is is misschien niet aan allen bekend, maar er zijn er dus wel degelijk meer die aan het verzinnen van landen en talen doen. Weinigen echter hebben hun creatie tot zulke gedetailleerde hoogten en met zoveel onaflatende toewijding uitgewerkt als Rolandt Tweehuysen, bedenker sinds zijn twaalfde van het land Spokanië. De taal, het Spokaans, vormt slechts één onderdeel van een enorme en nog altijd groeiende realistische wereld met postcodespaardenrassen, sagen, intercity’s, vuurtorens, wijnennieuwsberichten en een luchtvaartverdrag ondertekend door Neelie Smit-Kroes.

hs-hupha

Nogal een jeugdheld kortom, en gisteravond gaf hij een lezing in Leiden, dus dat u wel begrijpt wie daar bij was en dat was leuk. Hoogst sympathieke heer, met een pretentieloos enthousiasme dat toont wat een plezier er kan zitten in het nauwgezet vormgeven van iets wat sommigen mag toeschijnen als tijdverspilling.

Geheel met zijn toestemming kunt u hier de geluidsopname terugluisteren, en daarbij gaarne niet letten op die jandoedel die van de opwinding zijn mobiel was vergeten uit te zetten. Kuch.

Gelukkig kreeg ik alsnog een handtekening in mijn reisgids. Ha! Blij als een klein jongetje.

Furt Drabkikker


Toegift: Het artikel Sommige mensen hebben aan de aarde niet genoeg (pdf) uit de Kijk van 1987 waarin ik voor het eerst over Spokanië en andere bedachte werelden las:

Kijk

Herherinnering: Vrijdag zonsverduistering!

’t Is te hopen dat het weer iets meer meewerkt dan vandaag, anders krijgen we weer dit soort foto’s, maar vergeet niet vrijdagochtend aanstaande een gaatje in uw werkdag open te laten. Aanvang ongeveer half 10; maximale ervaring een uurtje later. Ik heb alvast mijn oude eclipsbrilletje uit 1999 uit een la gedolven; u kunt het uwe gratis bij Pearle halen!

Eclipsdrab

UPDATE 18-3-2015: Nou, dat ziet er niet specifiek gunstig uit, qua weersverwachting. En moet u kijken wat ze in de tussentijd op Terschelling lopen te fotograferen terwijl ik er weer eens niet ben:

Noordsvaarderlicht

Bedankt, Rutte. Ik ga mooi niet op je stemmen zometeen.

UPDATE 19-3-2105: Ende de HEERE Heere, onze Heere, daverde met grooten stemme uit de hemelen, donderende: Aldus spreekt de HEERE Heere, Uw Heere, tot de bewooners der Gordel van het Boek: Ik, de HEERE Heere, Uw Heere, ben waarlijk opgetogen ende verheugd ten aanzien van Uwe volharding tegen den Booze in zijne gedurige verdorven trachtingen U, Uw kinderen en dier kindskinderen met de Naald der Ziekenis te doorboren teneinde hen in den Onderwereld mede te pogen sleepen waar het Gekners is en het Geween der Tanden. Hierom ben ik voornemens U voor Uwe standvastigheid te beloonen, en wel als volgt: Ik, de HEERE Heere, uw Heere, zal een Teken aan den Hemel plaatsen, en dit is de aard van het Teken: Rond het vierde uur zal Ik de Hemellichten die Ik, de HEERE Heere, Uw Heere, U geschapen heb ter leidenisse in de dag en in de nacht, getweeëlijk bijeen plaatsen, en zie: hunner aangezicht zal zijn als van een die lacht aan de hemel. Ende om de volgelingen van den Booze te straffen voor hunne wangruwelen, zal Ik er Hoogstpersoonlijk zorg voor dragen dat dit Teeken enkel aan U, bewooners der Gordel van het Boek, zal worden getoond, terwijl de landen der verderfenis, meerbepaald die der Amsteldamieten, der Leidenieten en der West-Terschellingieten, alsook de geheele streek der Paapse ketternis, in de duisterte des Wolkenpaks zal zijn te doen worden gehuld. Dat zal hen voorzekerlijk leeren.

Raaâah

UPDATE 20-3-2105, twee uur ’s middags:

Zonsverduistering 2015